Főoldal / Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A www.univer.hu weboldal felhasználási feltételei

1. Személyes adatok védelme

A www.univer.hu weboldalra (továbbiakban weboldal) elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban” meghatározott feltételek vonatkoznak.

2. Az adatok pontossága, teljessége, időszerűsége

Az Univer nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

3. Átvitel

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag (bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat, információ, stb.) nem minősülnek bizalmas vagy védelem alatt álló információnak. Ezen anyagok az Univer tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra (pl. többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel) felhasználhatja. Az Univer korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított anyagokban, bejegyzésekben található tartalmakat (találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat, stb.) bármilyen célból (többek között termékfejlesztés, gyártás és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen jellegű felhasználásokért az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Továbbá a Felhasználó szavatolja, hogy ő ezen anyag egyedüli jogosultja, az ilyen tartalmak nem sértőek, azok Univer által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. Az Univer nem köteles felhasználni ezen információkat.

4. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja az Univer.

A Felhasználónak joga van a weboldalon böngészni, valamint az ott található tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti a lenti védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez, valamint a szerzői jogi védelem alatt álló és a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja az Univer. A jelen dokumentumban meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Az Univer a jog által megengedett keretek között érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

5. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az Univer nem vállal felelősséget azon harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért, melyekre a felhasználó a weblapon található hivatkozásokat követve jutott el. A Felhasználó felelőssége ezen oldalak megismerése, az ott elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatok gondos elolvasása.

6. Szavatosság

Az Univer nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, valamint a weboldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

7. Felelősség

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Az Univer és/vagy a weboldal készítésében és elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából származó semmilyen kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az Univer nem vállal felelősséget a weboldal használata, bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges károkért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

8. Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek az Univer által helytelennek tartott, vagy bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:
 

  • Magánszemélyek személyes adatait vagy más jogait sértő tevékenység (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül);
  • A weboldal használata becsmérlés, rágalmazása céljából, valamint minden, az Univer jó hírét csorbító magatartás;
  • Az Károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és
  • Nem engedélyezett, zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra.

Az Univer fenntartja a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Felhasználási feltételek ©2019 Univer Product Zrt., Minden jog fenntartva
Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/