Főoldal / Univer csoport / Univer Product Zrt. / Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

Az UNIVER Product Zrt. minőségi céljainak elérése érdekében folyamatos fejlesztést végez. A fejlesztési tevékenység átfogja az ételízesítő gyártással kapcsolatos beruházási, mûszaki, gyártmány és csomagolásfejlesztési tevékenységet. Az Zrt. fejlesztése tervezetten, eljárásokban szabályozott módon valósul meg. A tervezési és fejlesztési munka során szakképzett és felelős dolgozókat alkalmazunk, illetve megfelelő teljesítményt nyújtó külső szolgáltatásokat veszünk igénybe.

UNIVER Product Zrt. vállalati politikája: célunk, hogy eredményes működéssel a magyaros, hagyományos jellegű ételízesítő krémek, majonézek, mustárok, ketchupok és salátaöntetek piacán meghatározó szerepet töltsünk be. Ezért alapvető követelményként tűztük ki, hogy termékeink biztonságosak legyenek, minden tekintetben megfeleljenek a vevői igényeknek, a törvényi előírásoknak, így erősítve termékeink iránt fogyasztóink bizalmát és elégedettségét.

Alkalmazott módszereink:

A gazdaságos működést elősegítő, folyamatosan ellenőrzött és tökéletesített, dokumentált minőségirányítási rendszert működtetünk az ISO 9001, IFS szabvány szerint, melybe az élelmiszerbiztonság és a környezet megóvása érdekében integráltuk a HACCP rendszert és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert.

A dolgozókat rendszeresen tájékoztatjuk és oktatjuk, hogy azonosulni tudjanak a társaság minőségi céljaival és munkájukat folyamatosan tökéletesítve, segítsék annak elérését.

Olyan rendszeresen tájékoztatott beszállítói kört alakítunk ki, amely minőségi céljainknak megfelelő alap-, nyers-, és csomagolóanyag valamint szolgáltatás biztosítására képes.

Az UNIVER elismert és minőséget kifejező márkanevét tovább erősítjük a piacon.

A piaci igényeknek megfelelően állandóan fejlesztjük termékválasztékunkat gyártási és csomagolási technológiánkat.

A versenyképesség megtartása illetve növelése érdekében elemezzük folyamatainkat, és figyelemmel kísérjük a versenytársak termékeit.

Társaságunk minden dolgozója elkötelezett híve a vevők igényeit kielégítő egyenletes minőségű, korszerű és biztonságos termékek előállításának.

Hisszük, hogy gondolkodásunkban és a gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi, élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szempontok növelik a bizalmat társaságunk tevékenysége iránt, és alapját képezik jövőbeli fejlődésünknek.

A Zrt. vállalati politikája és minőségirányítási rendszere kiemelten kezeli vevőit, igényeik megismerését és teljesítését, a vevői megelégedettség fokozását.

A Részvénytársaság valamennyi vezetője meghatározott felelősséggel bír a termékek deklarált minőségi céljainak elérése érdekében.

A Részvénytársaság eljárásokat működtet, amelyek meghatározzák mindazokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a minőségi célok eléréséhez. A Zrt. biztosítja mindazokat a forrásokat és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a célok megvalósításához.

Az Zrt. gondoskodik a dolgozók hatékony képzéséről, oktatásáról a kellő gyakorlat megszerzéséről.
A termelési és szolgáltatási folyamatok a célkitűzésekkel összhangban történő megvalósításához a Részvénytársaság minőségirányítási rendszere kitér a szükséges infrastrukturális és munkakörnyezeti követelmények meghatározására is.

A fogyasztók biztonsága és a minőségi követelmények betartása érdekében a Részvénytársaság rendszeres HACCP módszer szerinti elemzéseket végez.

AZ UNIVER Product Zrt. minőségi céljainak elérése érdekében folyamatos fejlesztést végez. A fejlesztési tevékenység átfogja az ételízesítő gyártással kapcsolatos beruházási, műszaki, gyártmány és csomagolásfejlesztési tevékenységet. A Zrt. fejlesztése tervezetten, eljárásokban szabályozott módon valósul meg. A tervezési és fejlesztési munka során szakképzett és felelős dolgozókat alkalmazunk, illetve megfelelő teljesítményt nyújtó külső szolgáltatásokat veszünk igénybe. A fejlesztési tevékenységben mind az előkészítés mind a végrehajtási lépések során figyelembe vesszük a törvényi előírásokat és a fejlesztési célkitűzések követelményeit.

Az UNIVER Product Zrt. törekszik arra, hogy a termelő és szolgáltató tevékenysége során a beszerzett alap-, és csomagolóanyagokat és szolgáltatásokat előzetesen jóváhagyott beszállítóktól rendelje meg.

Ennek megfelelően aZrt. a beszállítók teljesítményét folyamatosan értékeli a megbízható minőségi háttér kialakítása érdekében.

A termékek azonosítására és a termelési folyamatok nyomon követésére megfelelően dokumentált rendszert működtet a Zrt.

Csak azon anyagok és termékek kerülhetnek felhasználásra, amelyek az ellenőrző vizsgálatok során megfelelő minősítést kaptak.

A termékek minőségellenőrzésére és a vizsgálati eredmények dokumentálására a Zrt. képzett, felelős dolgozókat alkalmaz.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Felhasználási feltételek ©2019 Univer Product Zrt., Minden jog fenntartva
Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/